2020r. IV kwartał - jakość handlowa dań gotowych dla niemowląt i dzieci

opublikowano dn. 2021-02-08 11:51

W IV kwartale 2020 roku Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, przeprowadził w placówkach handlu detalicznego kontrolę jakości handlowej dań gotowych dla niemowląt i dzieci.
Kontrolą objęto 4 próbki produktów, w tym:

 • 3 partie przetworów warzywno – mięsnych (tzw. obiadki, które mogą stanowić samodzielny posiłek obiadowy);
 • 1 partię zupki jarzynowej z dodatkiem mięsa.

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono wszystkie 4 partie dań gotowych dla niemowląt i dzieci. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano we wszystkich 4 partiach dań gotowych dla niemowląt i dzieci. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oznakowanie

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano 4 partie dań gotowych dla niemowląt i dzieci, tych samych dla których przeprowadzono ocenę cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych. Zakwestionowano ogółem 3 partie (75% wszystkich skontrolowanych partii), w tym 2 próbki przetworów warzywno – mięsnych i 1 próbkę zupki jarzynowej z dodatkiem mięsa.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 • użycia nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu i właściwości produktu tj. nazwa opisowa sugerowała, że produkt zawiera przeważającą ilość mięsa indyka, podczas gdy przeważającą ilość wyrobu stanowiły surowce warzywne;
 • nie umieszczenia w nazwie środka spożywczego danych szczegółowych dotyczących:
  • warunków fizycznych tego produktu tj. informacji o stopniu jego rozdrobienia,
  • warunków przetwarzania jakiemu został on poddany tj. informacji o zastosowanej obróbce termicznej;
 • podania nieprawdziwych informacji dot. ilości świeżych warzyw w produkcie tj. wskazanie w oznakowaniu, iż świeże warzywa stanowią 48% produktu, podczas gdy w rzeczywistości sumarycznie warzywa stanowiły 57% produktu;
 • umieszczenia informacji „Zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwujących i barwników” mogącej sugerować, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości tj. nie mogą zawierać w swoim składzie substancji konserwujących i barwników;
 • umieszczenia informacji „Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci” mogącej sugerować, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości;
 • braku podania w oznakowaniu kodu identyfikującego partię produkcyjną umożliwiającego identyfikację produktu.