2020r. IV kwartał - jakość handlowa miodu

opublikowano dn. 2021-02-08 11:37

W IV kwartale 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie przeprowadził kontrole jakości handlowej miodu którymi objęto 2 placówki handlu detalicznego oraz 4 producentów.

Cechy organoleptyczne i fizykochemiczne

W zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych sprawdzono 7 partii miodu (w tym 5 partii miodu wielokwiatowego i 2 partie miodu rzepakowego). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oznakowanie

Jakość handlową miodu w zakresie oznakowania zweryfikowano w przypadku 8 partii miodu, z czego w 1 partii stwierdzono nieprawidłowości (12,5%). Jakość handlową miodu w zakresie oznakowania kwestionowano z uwagi na:

  • umieszczenia informacji „Naturalny miód pszczeli” sugerującej, że produkt ma szczególne właściwości, podczas gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości,
  • podania niepełnych informacji dotyczących wartości odżywczej oraz przedstawienie ich w niewłaściwej kolejności.