2020r. IV kwartał - jakość handlowa przekąsek słonych

opublikowano dn. 2021-02-08 11:45

W IV kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej w zakresie prawidłowości znakowania przekąsek słonych. Kontrolą objęto nią 12 placówek handlu detalicznego.

Oznakowanie

Ocenie prawidłowości oznakowania słonych przekąsek poddano 12 partii wyrobów w tym 2 partie krakersów, 4 partie paluszków, 1 partię talarków, 2 partie chrupek, 2 partie chipsów i 1 partię precelków. Jakość handlową ocenianych produktów zakwestionowano w przypadku 1 partię paluszków (8,33% wszystkich skontrolowanych partii).
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. podania w oznakowaniu produktu dwóch rozbieżnych nazw środka spożywczego tj. w głównym polu widzenia, na etykiecie znajdującej się na frontowej części opakowania podano nazwę opisową w językach obcych wraz z wizerunkiem paluszków chlebowych oprószonych solą, sugerujących, że składnikiem charakteryzującym ten produkt jest sól przy jednoczesnym podaniu w innym miejscu opakowania tj. na boku opakowania wśród oznakowania przetłumaczonego na różne języki, nazwy w języku polskim tj. Paluszki chlebowe z olejem palmowym wskazującej że składnikiem charakteryzującym ten produkt jest olej palmowy.