2020r. IV kwartał - jakość handlowa przetworów mlecznych i wyrobów mlekopodobnych

opublikowano dn. 2021-02-08 11:39

W IV kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów mlecznych i znakowania wyrobów mlekopodobnych, którą objęto 8 placówek detalicznych oraz 7 producentów.

Cechy organoleptyczne i parametry fizykochemiczne

W zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych sprawdzono 28 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oznakowanie

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano 34 partii, z czego w 7 stwierdzono nieprawidłowości (20,59% wszystkich ocenianych partii). Jakość handlową w zakresie oznakowania przetworów mlecznych i wyrobów mlekopodobnych kwestionowano z uwagi na:

  • podanie w wykazie składników nazw składników nie wykorzystanych podczas produkcji np. barwniki: karoteny,
  • nie wskazanie, w oznakowaniu produktu wyróżnionego informacją „wyprodukowano bez stosowania GMO”, składników których ta deklaracja dotyczy,
  • umieszczenie na frontowej stronie opakowania grafiki sugerując, iż krajem pochodzenia produktu jest Holandia, podczas gdy produkt został wyprodukowany w Polsce,
  • nie podanie informacji o warunkach przechowywania produktu po otwarciu opakowania,
  • nieprawidłowe przedstawienie daty minimalnej trwałości poprzez rozdzielenie tej informacji i umieszczenie w dwóch oddzielnych miejscach.