2020r. IV kwartał - jakość handlowa przetworów zbożowych

opublikowano dn. 2021-02-08 11:47

W IV kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów zbożowych (tj. m.in. płatki zbożowe, płatki śniadaniowe typu musli oraz kasze, ryż, mąki ze zbóż i innych roślin). Objęto nią 10 podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego (w tym 6 producentów i 4 placówki handlu detalicznego).

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 11 partii przetworów zbożowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 11 partiach, z czego w 3 partiach zakwestionowano jakość handlową produktu (27,27% wszystkich skontrolowanych partii). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. zaniżonej masy netto, zawyżonej wilgotności maki.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 11 partii. Zakwestionowano 2 partie przetworów zbożowych (18,18% wszystkich skontrolowanych partii). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

  • przypisywania artykułom spożywczym właściwości zapobiegania chorobom poprzez podawanie informacji nie będących oświadczeniami zdrowotnymi, np.: „super odporność”, „super wsparcie dla zdrowia”, „...i naszych SUPERFOODS o najwyższych wartościach odżywczych które zadbają o twoją odporność.”, „Nasze SUPERMUSLI jest źródłem żelaza, które pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.”,
  • podania na etykiecie nieprawidłowej masy netto.