2021r. I kwartał - jakość handlowa jaj

opublikowano dn. 2021-04-27 11:19

W I kwartale 2021 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej jaj w 25 placówkach handlu detalicznego dokonując oceny oznakowania 31 partii (w tym 29 partii jaj w opakowaniach jednostkowych oraz 2 partii jaj sprzedawanych luzem).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania w 5 partiach jaj, co stanowi 16,13 % wszystkich skontrolowanych w tym zakresie partii jaj oferowanych do sprzedaży.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

  • całkowitego braku oznakowania w miejscu sprzedaży w przypadku jaj wprowadzanych do obrotu luzem;
  • braku na skorupkach jaj sprzedawanych luzem kodu producenta wraz z oznaczeniem sposobu utrzymania kur niosek;
  • użycia w oznakowaniu produktu określenia „Zagrodovo”, które w połączeniu z grafiką opakowania wskazywało na naturalną metodę chowu kur niosek, od których pozyskano jaja, tj. metodę chowu na wolnym wybiegu, podczas gdy jaja pochodzą od kur z chowu klatkowego;
  • niejednoznacznego wskazania kodu zakładu pakowania jaj poprzez umieszczenie w oznakowaniu 2 różnych numerów zakładów pakowania jaj;
  • nie podania w oznakowaniu jaj kodu zakładu pakowania jaj;
  • nie umieszczenia w oznakowaniu informacji o minimalnej masie netto jaj w przypadku produktu opatrzonego informacją „JAJA RÓŻNEJ WIELKOŚCI”;
  • błędów w przedstawianiu daty minimalnej trwałości.