2021r. I kwartał - jakość handlowa koncentratów spożywczych

opublikowano dn. 2021-04-27 11:25

W I kwartale 2021 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadził kontrolę jakości handlowej koncentratów spożywczych, w tym majonezów i sosów majonezowych, sosów utrwalonych do potraw oraz musztard. Kontrolą objęto 8 podmiotów, w tym 6 placówek handlu detalicznego oraz 2 producentów.

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 9 partii, w tym 2 partie majonezów i sosów majonezowych, 3 partie sosów utrwalonych do potraw oraz 4 partie musztard. W przedmiotowym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 16 partiach (w tym 6 partii majonezów i sosów majonezowych, 6 partii sosów utrwalonych do potraw oraz 4 partie musztard). W przedmiotowym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Oznakowanie

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano 16 partii koncentratów spożywczych, w tym 6 partii majonezów, 6 partii sosów utrwalonych do potraw oraz 4 partie musztard. Zakwestionowano ogółem 5 partii (31,5% wszystkich skontrolowanych partii), w tym 4 partie majonezów oraz 1 partię sosów utrwalonych do potraw. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

  • umieszczenia w nazwie produktu sformułowania „klasyczny” sugerującego, iż produkt ten został wyprodukowany w procesie produkcyjnym opartym na tradycyjnej i prostej metodzie produkcji, podczas gdy zgodnie z wykazem składników do produkcji zastosowano dodatki do żywności, które nie są wykorzystywane w gospodarstwie domowym;
  • umieszczenia w oznakowaniu produktu informacji: „Zdrowie czerpane z natury” podczas gdy do jego produkcji wykorzystano składniki wysokoprzetworzone (ekstrakt z soi) oraz dodatki do żywności, ponadto informacja ta nie jest oświadczeniem zdrowotnym, które może być stosowana w odniesieniu do środków spożywczych, przypisując temu środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom i odwołującej się do takich właściwości;
  • nie podania w wykazie składników nazw składników elementarnych, wchodzących w skład składnika złożonego tj. musztardy w proszku;
  • podania nieprawidłowej nazwy składnika w wykazie składników, tj. żółto jaj, a winno być żółto jaj w proszku;
  • stosowania nieprawidłowego sformułowania poprzedzającego datę minimalnej trwałości.