2021r. I kwartał - jakość handlowa przetworów warzywnych

opublikowano dn. 2021-04-27 11:22

W I kwartale 2021 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów warzywnych (tj. m. in.  mrożonki warzywne jedno- i wieloskładnikowe, konserwy warzywne, przetwory pakowane próżniowo oraz przetwory pasteryzowane.

Kontrolą objęto 10 podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego (w tym 3 placówki handlu detalicznego i  7 producentów).

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 10 partii przetworów warzywnych. W przedmiotowym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 10 partiach, z czego w 2 partiach zakwestionowano jakość handlową produktu (20 % wszystkich skontrolowanych partii). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: zaniżonej masy odciekniętych warzyw, zaniżonej kwasowości ogólnej produktu.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 10 partii. Zakwestionowano 1 partię przetworów warzywnych (10 % wszystkich skontrolowanych partii). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły podania na etykiecie nieprawidłowej masy netto środka spożywczego po odsączeniu.