2021r. I kwartał - prawidłowość znakowania wyrobów sprzedawanych luzem przeznaczonych dla konsumenta

opublikowano dn. 2021-04-27 11:29

W I kwartale 2021 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole prawidłowości znakowania wyrobów sprzedawanych luzem przeznaczonych dla konsumenta w tym pieczywo (różny asortyment), pieczywo półcukiernicze, ciastka i ciasta, mięso i wędliny, przetwory mleczne (sery), ryby mrożone. Kontrolą objęto 48 placówek handlu detalicznego.

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 20 partiach (w tym 3 partie pieczywa, 3 partie mięsa drobiowego, 5 partii mięsa, 4 partie sera i 5 partii ryb mrożonych). Zakwestionowano ogółem 6 partii co stanowi 30% wszystkich skontrolowanych partii (4 partie ryb mrożonych, 1 partię mięsa oraz 1 partię mięsa drobiowego).
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

 • zawyżonej zawartości glazury w przypadku ryb mrożonych,
 • obecność fosforanów dodanych niedozwolonych do stosowania w produktach nieprzetworzonych, tj. w świeżym mięsie,
 • zawyżoną zawartość wody wchłoniętej w mięsie drobiowym w stosunku do dopuszczalnych limitów.

Oznakowanie

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano 149 partii wyrobów sprzedawanych luzem przeznaczonych dla konsumenta w tym 7 partii mięsa drobiowego, 22 partie mięsa, 18 partii wędlin, 17 partii ryb mrożonych, 14 partii serów, 63 partie pieczywa oraz 8 partii ciastek/ciast. Zakwestionowano ogółem 39 partii (26,2% wszystkich skontrolowanych partii).
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 • całkowitego braku oznakowania w miejscu sprzedaży;
 • podawania przez detalistów informacji dotyczących środków spożywczych w miejscach bezpośrednio niedostępnych konsumentowi finalnemu;
 • podawania przez detalistów błędnych lub niepełnych informacji w miejscu sprzedaży na wywieszkach dotyczących środków spożywczych lub w innych miejscach bezpośrednio dostępnych konsumentowi finalnemu tj. m.in.:
  • podania nieprawidłowej nazwy środka spożywczego;
  • nie podania wykazu składników wykorzystanych do produkcji środka spożywczego;
  • nie podania w oznakowaniu pełnego handlowego oznaczenia gatunku ryby oraz jej nazwy systematycznej;
  • nie podania w oznakowaniu metody połowu oraz obszaru połowu ryb wykorzystanych do produkcji filetów rybnych;
  • podania nieprawidłowej informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury produktu;
  • nie podania masy jednostkowej pieczywa;
  • nie podania informacji wskazującej na pochodzenie zwierząt, z których pozyskano mięso drobiowe oraz nie umieszczeniu grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia;
  • nie podania klasy jakości handlowej dla mięsa drobiowego;
  • nie podania daty minimalnej trwałości;
  • podania niepełnej nazwy producenta.