AD.2613.1.2021 Zużyte składniki majątku ruchomego wg stanu na dzień 09.09.2021r.

opublikowano dn. 2021-09-10 15:26

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019, poz. 2004, z późn. zm.) informujemy o składnikach, zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego, będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie.
Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem ww. składniki mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel.  89 522 89 20

Wykaz posiadanych zużytych składników majątku ruchomego wg stanu na dzień 09.09.2021r.

Lp. Wykaz
wyposażenia
Numer
inwentarzowy
Ilość
sztuk
Ocena stanu wyposażenia Lokalizacja
1. Biurko EK/6/25 1 Zużycie wynikające z użytkowania, uszkodzone brzegi blatów, wyblakła okleina, uszkodzone szuflady Ełk
2. Biurko 16/98 1 Zużycie wynikające z użytkowania, uszkodzone brzegi blatów, wyblakła okleina, uszkodzone szuflady Ełk
3. Biurko EK/7/52 1 Zużycie wynikające z użytkowania, uszkodzone brzegi blatów, wyblakła okleina, uszkodzone szuflady Ełk
4. Półka stojąca EK/7/38 1 Zużycie wynikające z użytkowania, wyblakła i uszkodzona okleina półek Ełk
5. Fotel obrotowy
ALTERNATIV
EK/8/80 1 Zużycie wynikające z użytkowania, poplamiony i wypłowiały materiał obicia, odkształcone oparcie Ełk
6. Krzesło ISO EK/6/22 1 Zużycie wynikające z użytkowania, poplamiony i wypłowiały materiał obicia, inny kolor oparcia Ełk
7. Krzesło Prestiż EK/8/71 1 Zużycie wynikające z użytkowania, uszkodzony mechanizm siedziska, przetarty i wypłowiały materiał obicia Olsztyn