Archiwa

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie gromadzi dokumenty zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698 - tekst jednolity).

Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w ww. ustawie.