BREXIT – informacje dla przedsiebiorcy

opublikowano dn. 2020-12-03 07:37
zaktualizowano dn. 2020-12-28 13:24

1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestanie uczestniczyć w unii celnej Unii Europejskiej. W związku z tym formalności celne wymagane na mocy prawa Unii będą miały zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej z Wielkiej Brytanii lub wywożonych z tego obszaru celnego do Wielkiej Brytanii.

Na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakładce BREXIT zamieszczone zostały materiały na temat kontroli jakości handlowej w obrocie towarami rolno-spożywczymi między UE a UK po zakończeniu okresu przejściowego oraz zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.

Linki do stron internetowych zawierających informacje, które pomogą Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany