Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
zaktualizowano dn. 2020-04-22 11:09

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na platformie ePUAP: /WIJHARSolsztyn/skrytka lub /WIJHARSolsztyn/SkrytkaESP

Pismo ogólne do urzędu.
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.

 1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (epuap.gov.pl).
 2. Po wybraniu z Katalogu Spraw odpowiedniego formularza należy nacisnąć przycisk: Załatw sprawę, będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
 3. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub "Profilem Zaufanym" i wysłanie dokumentu do urzędu.

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WIJHARS w Olsztynie:

 1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. doc, docx, rtf, txt
  2. xls, xlsx, csv
  3. gif, tif, bmp, jpg
  4. pdf
  5. zip
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.
 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.