Inspektorat

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn

tel. (89)522-89-20, (89)527-44-64; fax. (89)521-33-25

e-mail: wijhars@wijhars.olsztyn.pl , wi_olsztyn@ijhars.gov.pl

NIP: 739-332-82-89 REGON: P-000053953

Inspektorat czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30


Zadania, skargi i wnioski, petycje, dostęp do informacji publicznych, akty prawne, rejestry, kontrole zewnętrzne, budżet i majątek, system zarządzania jakością, kontrola zarządcza

Statut, regulamin organizacyjny, schemat organizacyjny, kierownictwo, wydziały