Informacja dotycząca obowiązku umieszczania numeru pozwolenia w oznakowaniu nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin

opublikowano dn. 2018-09-06 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2212 z późn. zm.), w ramach działań informacyjnych z zakresu przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej, przekazuje informację uzyskaną za pośrednictwem Głównego Inspektora Jakości Handlowej w Warszawie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2018, poz. 1259) „Na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do środka wspomagającego uprawę roślin wprowadzanego do obrotu, a w przypadku środka wspomagającego uprawę roślin luzem - w dokumentach, w które się go zaopatruje, umieszcza się wyłącznie:

 1. informacje umożliwiające identyfikację środka wspomagającego uprawę roślin, obejmujące:
  1. numer pozwolenia,
  2. określenie wymagań jakościowych,
  3. nazwę handlową środka wspomagającego uprawę roślin, jeżeli została nadana,
  4. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres:
   • producenta - dla środka wspomagającego uprawę roślin wyprodukowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • producenta lub innego podmiotu wprowadzającego środek wspomagający uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla środka wspomagającego uprawę roślin wyprodukowanego lub wprowadzonego do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. informacje o:
  1. masie netto środka wspomagającego uprawę roślin,
  2. okresie przydatności środka poprawiającego właściwości gleby albo stymulatora wzrostu do stosowania;
 3. instrukcję stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby albo stymulatora wzrostu."

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pozwolenie dot. dopuszczenia do obrotu danego nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin składa się pierwsza decyzja oraz wszystkie decyzje zmieniające ww. pozwolenie.

W odniesieniu do obowiązku określonego w art. 9 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2018, poz. 1259), informujemy, że rzetelny przekaz informacji wymaga:

 • podania na opakowaniu, etykiecie lub w przypadku nawozu/ środka wspomagającego uprawę roślin luzem w dokumentach towarzyszących numeru pierwszej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wszystkich zmian posiadanego pozwolenia.