Informacje dla rolników eksportujących zboża

opublikowano dn. 2015-02-03 00:00

Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza UE, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki.

Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

  • Dane kontaktowe do Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS  w Olsztynie: 89 522 89 20.
  • Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).
  • Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są tutaj.