Konferencja pt. „Dobre praktyki pszczelarskie. Biotechniczne metody leczenia pszczół”

opublikowano dn. 2019-11-06 14:59

W dniu 30 października 2019 r. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, odbyła się konferencja skierowana do producentów miodu pt. „Dobre praktyki pszczelarskie. Biotechniczne metody leczenia pszczół”. Do udziału w spotkaniu oraz wygłoszenia wykładu, obok przedstawiciela Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach oraz uczestników Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego Apimondia 2019 r. w Montrealu, został również zaproszony Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie. W odpowiedzi na zaproszenie przedstawiciel WIJHARS w Olsztynie - Pani Małgorzata Staniszewska – Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli wygłosiła wykład pt. „Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych – wymagania dotyczące oznakowania miodu”. W wystąpieniu omówiono regulacje prawne dotyczące oznakowania miodów, wynikające zarówno z przepisów prawa europejskiego jak i krajowego oraz zwrócono uwagę słuchaczy na wymagania jakości handlowej miodów stawiane producentom wynikające w obowiązującego w Polsce rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodów.