Schemat procedur kontroli przeprowadzanych przez IJHARS

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
zaktualizowano dn. 2020-08-18 08:55

SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI PRZEPROWADZANYCH PRZEZ IJHARS

Pracownik IJHARS Okazanie legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach Legitymacja służbowa Upoważnienie do kontroli Pracownik IJHARS Przeprowadzenie kontroli (*) - sprawdzenie dokumentów, atestów, wyników itp. - sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji - oględziny artykułu rolno-spożywczego - pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych - ustalenie klasy jakości - sprawdzenie sposobu produkcji Dokumentowanie ustaleń kontroli Protokół przyjęcia oświadczenia Protokół zabezpieczenia dowodów Protokół kontroli Protokół oględzin Protokół pobrania próbek Pracownik IJHARS Przekazanie kontrolowanemu protokołu kontroli w celu zapoznania się z treścią i podpisania Czy stwierdzono nieprawidłowości? NIE Koniec działań TAK ORGAN INSPEKCJI JHARS Wydanie zaleceń pokontrolnych Zalecenia pokontrolne ORGAN INSPEKCJI JHARS Wydanie decyzji Decyzja (**) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR JHARS Zastosowanie mandatu Mandat

Objaśnienia
* kontrola może być przerwana na czas niezbędny do przeprowadzenia badań laboratoryjnych
** decyzje na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych mogą być wydane w toku kontroli

W zależności od specyfiki kontroli nie wszystkie elementy przedstawione w w/w schemacie mogą być wykorzystane.