W dniu 12 grudnia 2019 r. odbył się wykład skierowany do studentów II roku studiów na kierunku Towaroznawstwo na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

opublikowano dn. 2019-12-16 08:59

W dniu 12 grudnia 2019 r. po raz kolejny Kierownik Wydziału Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie Pani Katarzyna Iwaniszczuk przeprowadziła wykład skierowany do studentów II roku studiów na kierunku Towaroznawstwo na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Wykładany temat dotyczący przepisów prawnych i wymagań jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych wpisał się w program kształcenia z zakresu przedmiotu „Monitoring jakości żywności w zakładach przemysłu spożywczego”. Studenci ze specjalności: zarządzanie procesami w produkcji i usługach z zaangażowaniem uczestniczyli w dodatkowych dyskusjach z obszaru jakości handlowej żywności oraz kontroli i nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w obrocie w kraju i zagranicą. Ponieważ do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych w Olsztynie należy m.in. udzielanie informacji w obszarze tematycznie zbieżnym z przeprowadzonym wykładem ze szczególną przyjemnością i satysfakcją tut. Inspektorat podejmuje współpracę z Wydziałem Nauk o Żywności UWM w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego na rzecz kształconej przyszłej kadry zarządzającej produkcją żywności.