Wolne od GMO – znaki graficzne

opublikowano dn. 2019-11-19 14:07
zaktualizowano dn. 2020-10-08 12:00

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie dotyczące znaków graficznych stosowanych w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które wejdzie życie 1 stycznia 2020 r.

Przewiduje ono dwa rodzaje znaków:

  • „Bez GMO” - dla żywności pochodzenia roślinnego, żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego oraz pasz;
  • „Wyprodukowano bez stosowania GMO” -  dla produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego.
Foto.1 Bez GMO Foto.2 Wyprodukowano bez stosowania GMO

Oba znaki składają się z koła podzielonego poziomo na dwa odcinki, przy czym górny odcinek koła jest w kolorze białym, a dolny jego odcinek jest w kolorze zielonym i zawiera rysunek trzech złączonych ze sobą liści w kolorze białym. Znaki różnią się użytymi sformułowaniami: „bez GMO” i „wyprodukowano bez stosowania GMO”. Z przyczyn technicznych dopuszcza się możliwość ich sporządzania w kolorze białym na czarnym tle oraz w kolorze czarnym na białym tle.

Wzory znaków do pobrania oraz wytyczne dotyczące ich kolorystyki znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w zakładce Aktualności).

Wprowadzone przed dniem wejścia w życie ustawy na rynek żywność i pasze z oznakowaniem odnoszącym się do braku GMO, które nie spełniają warunków określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, mogą pozostać na rynku do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, że prawo nie daje możliwości wykorzystania zapasu opakowań z oznakowaniem innym niż ustawowe dla żywności i pasz wyprodukowanych i oznakowanych po 31 grudnia 2019 r.

 

Źródło: www.gov.pl/web/ijhars