Wytyczne dotyczące podawania ilościowej zawartości składników (QUID)

opublikowano dn. 2017-12-28 00:00

Komisja Europejska opublikowała „Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (QUID)”.

Jego celem  jest  przedstawienie  wytycznych  dla  przedsiębiorstw i  organów  krajowych w  sprawie  stosowania  zasady  deklarowania  ilościowej  zawartości  składników  (Quantitative  Ingredients  Declaration  – QUID) w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Link do wytycznych:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&qid=1512717607799&from=PL