Wzory rejestrów dla producentów ekologicznych

opublikowano dn. 2014-10-14 00:00
zaktualizowano dn. 2020-10-08 11:53

W celu usprawnienia funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w obszarze prowadzenia dokumentacji przez rolników ekologicznych, w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przygotowane zostały wzory formularzy rejestrów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, których stosowanie wynika z art. 66, 72 lit. d i 76 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Stosowanie jednolitych wzorów ww. formularzy ułatwi producentom ekologicznym prowadzenie zapisów w zakresie odpowiadającym wymaganiom rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, natomiast jednostkom  certyfikującym – sprawniejszą weryfikację dokumentacji w gospodarstwie rolnym. Jednocześnie z uwagi na to, że wspomniane formularze zostały  przygotowane w porozumieniu z ARiMR, prawidłowe ich prowadzenie przez ekologicznych producentów rolnych może być wykorzystane w procesie weryfikacji poprawności wypłacanego i udzielonego rolnikom ekologicznym wsparcia finansowego w ramach realizacji pakietu Rolnictwo ekologiczne.

Wzory formularzy

Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej (na podstawie art. 72 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008) obejmujący:

  • Rejestr zbiorów (produkcji) (na podstawie art. 72 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

Ewidencja towarowa (na podstawie art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008), obejmująca:

  • Część 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji (art. 66 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),
  • Część 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek (art. 66 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej (na podstawie art. 76 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008), obejmujący:

  • Część 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego (art. 76 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),
  • Część 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne (art. 76 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),
  • Część 3. Rejestr zwierząt padłych (art. 76 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),
  • Część 4. Rejestr pasz (art. 76 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),
  • Część 5. Rejestr wypasu (art. 76 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),
  • Część 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej (art. 76 lit. e rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

 

Wzory ww. formularzy zostały zamieszczone na stronie internetowej www.gov.pl/web/ijhars