Znakowanie informacją o wartości odżywczej

opublikowano dn. 2016-12-12 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1604), w ramach działań informacyjnych z zakresu przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej, przekazuje informację dotyczącą obowiązku znakowania żywności wartością odżywczą.

Zgodnie z art.55 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) wraz z dniem 13 grudnia 2016r. obowiązkowym staje się znakowanie produktów spożywczych wartością odżywczą (z wyjątkiem produktów wymienionych w załączniku V rozporządzenia). Środki spożywcze wprowadzone na rynek i opatrzone etykietą przed tą datą, które nie spełniają wymogu określonego w art. 9 ust. 1 lit. 1), mogą pozostać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów (art. 54 ust.1 rozporządzenia).

W celu dokładnego zapoznania się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi znakowania zachęcamy zarówno producentów jak i konsumentów do lektury Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.